ngudanquangngai.org.vn
Hàng trăm tấm lưới dính dầu nghi từ tàu Panama
Hàng trăm tấm lưới dính dầu nghi từ tàu Panama Dù cơ quan chức năng kết luận đã xử lý xong sự cố tràn cả nghìn lít dầu từ tàu Racer Express ra cảng Dung Quấ