next4game.com
پسر کریتوس در God Of War شخصیتی اضافی نخواهد بود - نکست فور گیم
پسر کریتوس در God Of War جدید بدون شک یکی از شخصیت های جالب و راز آلود است. اما باید بدانید این شخصیت راز آلود به هیچ عنوان شخصیتی اضافی در بازی نیست.