next4game.com
سیستم مورد نیاز بازی Mafia III اعلام شد
سیستم مورد نیاز بازی Mafia III توسط Hanger 13 اعلام شد.با توجه به اطلاعات به چنان سیستم قوی و قدرتمندی برای اجرای بازی نیاز ندارید اما کیفیت بالا را شاهد هس