news.weddingplanner.vn
QUẢN LÝ SẢN XUẤT VỀ VIỆC TRANG TRÍ CƯỚI HỎI TẠI TPHCM
Thông tin tuyển dụng kỳ này ưu tiên cho vị trí Quản lý sản xuất về việc trang trí cưới hỏi tại TPHCM đây là cơ hội để làm việc trong lĩnh vực Cưới Hỏi.