news.weddingplanner.vn
NGHI THỨC NÂNG LY CHÚC MỪNG TRONG ĐÁM CƯỚI
Bạn có biết, thay vì đi từng bàn làm dáng chụp hình cùng khách mời như ở Việt Nam, nghi thức nâng ly chúc mừng trong Đám Cưới ở phương Tây …