news.weddingplanner.vn
HỌC GIÁO LÝ HÔN NHÂN Ở ĐÂU TRONG TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM?
Giáo Lý Hôn Nhân là gì? Tại sao phải học Giáo Lý Hôn Nhân? Học Giáo Lý Hôn Nhân ở đâu trong tổng Giáo Phận TP.HCM và thời gian học là bao lâu?