nevisak.ir
یادداشت حسین نظری، مدیر تولید انتشارات سروش | انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
کودک جاوید نوشتن برای یک نویسنده، آن هم نویسنده‌ای پیشکسوت، از طرف کسی که نه نویسنده است، نه پیشکسوت خیلی عجیب است، اما از این دست عجایب در ایران زیاد داریم، یکی‌اش هم من. کار برای کودکان در تمام دنیا بسیار مشکل‌تر از فعالیت برای بزرگسالان است و در ایران و با شرایط موجود بر این مشکلات افزوده می‌شود. باید باور داشت که با زنده نگه‌داشتن کودک درون و قرار دادن خود به جای بچه‌ها و درک حس و حال کودکی و در عین حال حفظ خود به عنوان یک بزرگسال می‌توانیم به این مهم دست یابیم. کار با کودک و برای کودک نباید دست‌کم گرفته شود و این تصور از کارهای جدی و بزرگسالانه به وجود بیاید که هر فعالیت کودکانه‌ای آسان‌تر است. البته تقلید کردن و کپی‌برداری ساده است، اما کارهای مؤثر و ماندگار، تنها کارهایی هستند که برای کودک برنامه‌ریزی شده و شکل‌گرفته که بسیار هم سخت و دشوار است. خانم طاقدیس بزرگوار از آن دست هنرمندان و نویسندگانی است که عمری را برای بچه‌ها کار کرده و قلم زده است. گویا کودک درونش قصد بزرگ شدن ندارد! البته من هم امیدوارم همچنان کودک بماند و سال‌های سال برای بچه‌ها و هر کسی که مثل خود او کودکی در