nevisak.ir
ضرروت مدارا و شکیبایی در برخورد با نوجوانان/ محسن هجری | انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
ضرروت مدارا و شکیبایی در برخورد با نوجوانان به یاد آرمین و شایان از سال 1356 که نخستین جرقه‌های انقلاب زده شد تا کنون، نوجوانان همواره یک پای فعال تحولات سیاسی در ایران بوده‌اند؛ از جمله حضور فعال آن‌ها در انقلاب، جنگ و فعالیت‌های سیاسی دهه‌ی شصت به گواه آمار و مطالعات میدانی پدیده‌ای غیرقابل انکار است، آن‌چنان که رهبری نوجوان سیزده ساله در جنگ، تمثیلی به یادماندنی از آن دوران شد. هم‌چنین کشته‌ها و مجروحان این گروه سنی که تلخی‌اش در کام جامعه، به ویژه خانواده‌هایشان همواره باقی خواهد ماند. شاید برخی با معیارهای حقوق بین‌الملل به نقد چنین روندی بنشینند و از اساس با ورود نوجوانان به عرصه‌ی پرخطر سیاست مخالفت کنند، اما بنای ما در این نوشتار، تعیین حسن و قبح ورود نوجوانان به عرصه‌ی سیاسی نیست، بلکه کالبدشکافی پدیده‌ای است که صرف نظر از خواست و اراده‌ی ما ظهور و بروزش همواره با تلفات و حوادث دردناک همراه بوده است. یعنی اگر فرض کنیم که نوجوانان حق انتخاب دارند، این احتمال هم وجود دارد که از این حق انتخاب استفاده کنند و به عرصه‌های سیاسی وارد شوند، هرچند این انتخاب از نگاه بزرگ‌ترها معقول و