neuroledarskapipraktiken.se
Verksamhetsstyrning ur ett neuro-perspektiv (pilot)
Är du chef och involverad i utvecklingsprojekt, förändringsprocesser och löpande verksamhetsstyrning? Är du dessutom nyfiken på nya perspektiv och hjärnsmarta arbetssätt, baserade på den senaste hjärnforskningen? Vi erbjuder en utbildning som integrerar nya perspektiv i befintliga chefsuppdrag och organisationsstrukturer. Kursen ’Verksamhetsstyrning - utifrån hjärnans principer’ är än så länge en pilotutbildning – den enda i sitt