nestenperfekt.no
GOD PÅSKE
Da er samtlige av gjøremålene mine omsider i boks, og jeg er klar som et egg til å ta fatt på påskehøytiden. Noe av det som jeg liker aller minst, og som jeg sikkert har nevnt for dere tidligere og…