nerdynoca.pl
jedynka na ajtunsach – Nerdy Nocą
Nie bardzo znam się na iTunes, ale na razie wygląda na to, że Nerdy Nocą zajmują circa about dwa pierwsze miejsca w kategorii "Hobbies". Dziękuję! Ukłony