nerdenthum.de
Batman #15 [deu]
Verhandlung zwischen Joker und Riddler. Autor: Tom King Zeichner: Mikel Janin, Clay Mann Tusche: Hugo Petrus, Seth Mann Farben: June Chung, Jordie Bellaire Letterer: Walproject Übersetzung: Ralph Kruhm Kaufen: Panini Shop Leseprobe: MyComics.de Bewertung: 5/5 Bruce Wayne hat Jok