nemrodkedem.co.il
TOP10 – חבורה של אלופים!
TOP10 – אותו אירוע מרכזי בכנסים ובסמינרים, הנו בעל משמעות עמוקה ביותר הן למשתתפים בו והן לצופים בהם. זהו אירוע הוקרה בו מוקירים את אותם אנשים שיצרו את פריצת הדרך המשמעותית ביותר, שהגיעו להישג…