nemrodkedem.co.il
יש לי משהו להגיד…
מכירים את זה שאתם מקשיבים לשיחה ופתאום מרגישים שיש לכם משהו להגיד? אז זהו – שגם לי זה קורה הרבה ובהרבה מהמקרים, למרות שהיה לי מה להגיד – שתקתי. לאורך השנים הסתבר לי שדווקא אנשים סביבי ר…