negba.org
ילדי נגבה חוזרים "הביתה" - Negba - נגבה
לאחר הפסקה של חופשת הקיץ, הפעילויות בבתי נגבה מתחדשות שוב! הבתים לילדים ומועדוני הנוער פותחים מחדש את דלתותיהם בבאר שבע ובירושלים ומורגשת תכונה רבה. במהלך חודש אוגוסט, הצוות הפדגוגי הכין פעילויות לשנה החדשה וביקרו בבתי הילדים על מנת להכיר אותם טוב יותר. "אני ממש שמחה לחזור" אומרת ליאל, בת 10,…