negba.org
לתרומה
ניתן להעביר את תרומתכם לנגבה באמצעים הבאים : למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה. און-ליין באופן מהיר ובטוח: עם חשבון Paypal או כרטיס אשראי: בהמחאה: יש לשלוח אותה לכתובת הב…