negba.org
התנדבות
אם אתה/את: מוכן לתרום מזמנך וניסיון חייך לטובת הילדים והנוער. דמות בוגרת המשרה תחושת רוגע, שלווה, וביטחון על החניכים. מהווה מודל חיקוי עבור החניכים. קשוב, מכיל ופנוי לשיח בגובה העיניים עם החניכים.…