nefastudio.net
ESP8266、VL53L0X、MPU6050 身長測定器 少し改良
先日作った身長測定器だが、3人まとめて測定後サーバーへ転送し、電源オフでデータ消えてしまうため測定時3人が揃っ…