nazeransazeh.ir
ساخت عرشه فولادی - سقف عرشه فولادی - ناظران سازه
ساخت عرشه فولادی عرشه فولادی این روز ها به دلیل سرعت اجرای بالا نسبت سایر سقف ها و ایمنی بالا و زمان اجرای سقف و بتن ریزی کارایی بالایی دارد. یکی از مزایای