natuurpuntham.be
Bijenhotel De Reus
Het gaat niet goed met de bijen. Onze belangrijkste bondgenoten in de voedselproductie sterven letterlijk uit. Honingbijen verdwijnen uit hun korven en studies tonen aan dat de wilde soorten het zo…