natuurlijf.com
Hoeveel moet u bewegen?
Volwassenen (18 tot en met 64 jaar) Activiteiten van lichte intensiteit Doet u het best gedurende het grootste deel van de (wakkere) dag. Voorbeelden zijn rechtstaan, traag stappen en koken. Maar d…