natuurbegraafplaats-waaromniet.nl
Zorgen om de Bonnen
Er zijn zorgen om de Bonnen. In zogenaamde ateliers zijn plannen gemaakt voor een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder. De keuze of het juist en goed is om een cultuurhistorisch waardevolle gorzenlandschap om te vormen tot een vervuild stuk Rijnland bleef onbespreekbaar. Die keuze lijkt al gemaakt, maar door wie? Het verdienmodel staat voorop, natuurbegravers vertrekken