naturogmiljo2019.dk
Jo flere desto bedre
Vi sætter stor pris på, at der er så mange, der ønsker at deltage i dette års Natur & Miljø - men der er plads til flere ... Vi holder åbent for tilmeldingerne helt frem til konferencestart, men logistikken i denne beslutning gør tingene lidt mere omstændelige - derfor tillader vi os at tage et ekstra