naturogmiljo2019.dk
Kampagne: Danmark for Målene
Natur & Miljø 2019 glæder sig meget over den nye aktivitetskampagne. 'Danmark for Målene' er en aktivitetskampagne, der blev skudt i gang den 29.4.2019. - Den hidtil største, danske oplysning- og aktivitetskampagne for FNs 17 verdensmål, Kampagnen er nødvendig. Den er lanceret af den tværsektorielle arrangørgruppe på DOKK 1 i Aarhus Kun ca. 20% af danskerne Verdensmålene, så