naturogmiljo2018.dk
SPORÆNDRING
Den 7.6.2018: Planlægningssporet starter ekskursionen til Ringkøbing-Skjern Kommune allerede kl. 9.10 og ikke kl. 11.00 - som tidligere annonceret. Deltagere der allerede har valgt på planlægningssporet vil blive direkte underrettet. Planlægningssessionerne byder på en ekskursion til Ringkjøbing-Skjern Kommune og tre projekter, hvor ambitionen er at balancere naturen og det historiske med nyudvikling af byrummene. Turen går til