naturogmiljo2016.dk
Tak for en god konference!
Ingen nævnt - ingen glemt siger man. Men vi vover alligevel at rette takken direkte til de medvirkende tovholdere, oplægsholdere, studentermedhjælpere, hotelpersonalet på Nyborg Strand, arbejdsgruppen/styringskomiteen for Natur & Miljø, og sidst men absolut ikke mindst til de små 500 konferencedeltagere, der valgte at lægge vejen forbi Nyborg Strand i dagene 8.-9. juni for at blive