nasedoba.me
Slike za svoju dušu - Naše doba
Subotom uveče u podrumu Udruženja penzionera Podgorice čuje se lagana muzika, ponekad recitovanje pjesama i ženski glasovi u opuštenom razgovoru. Petnaestak žena crta i slika. Kažu da je ranije bilo i muških članova. Ponekad odu u prirodu i rade pejzaž. Slikaju za svoju dušu i druže se. Tinda Bulatović, akademska slikarka, dvadeset godina …