nasatv.ba
Veći dio medicinskog otpada završi na komunalnim odlagalištima - NašaTV
Procjena Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH je da se u tom entitetu godišnje prikupi oko pedeset tisuća tona medicinskoga otpada, a veliki problem predstavlja njegovo propisno zbrinjavanje. – U Federaciji BiH postoji čitav niz zakonskih rješenja, pravilnika i drugih i normativnih akata koji reguliraju upravljanje medicinskim otpadom, ali nažalost iskustva na terenu pokazuju da …