nasatv.ba
Dječja radost u Salakovcu - NašaTV
Tijekom, uz potporu UNICEF-a u Bosni i Hercegovini i Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju – Sida, World Vision BiH je u Izbjegličkom centru Salakovac uspostavio Kutak za djecu. Predstavnice UNICEF-a u Bosni i Hercegovini i Švedskog veleposlanstva posjetile su Salakovac, kako bi se na licu mjesta upoznale sa prilikama u kojima se nalaze …