nanozen.pl
Rodzaje Spółek
Angielska spółka Limited to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki Ltd. posiadają osobowość prawną. Rodzaje spółek