nannaiskandar.com
Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Perspektif Hukum Islam
Latar Belakang Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan mulia. Maka dalam segala aspek kehidupan, Allah SWT mengawal dan membimbing umat manusia dengan adanya aturan-atu…