nannaiskandar.com
Keterwakilan Perempuan, Feminisme, dan Gender Equality dalam Perspektif Hukum Islam
Latar Belakang Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Begitulah bunyi dari Pasal 27 …