nanavdo.com
get on และ get in หลักการใช้ต่างกันยังไง
หลักง่ายๆเลยก็คือ get on คือการขึ้นไปอยู่บนอะไรซักอย่าง ซึ่งเราสามารถเดินไปเดินมาได้ เช่นรถไฟ รถบัส เครื่องบิน หรือว่าเรือบรรทุกลำใหญ่ๆ ส่วน get in