namakiranian.com
یون منفی در سنگ نمک
یون منفی در سنگ نمک یون های منفی در همه جا وجود دارند و در بعضی از مکان ها و محیط ها بیشتر بوده و در بعضی از جاها کمتر هستند مثلا در روستا ها و مکان هایی که هوای آن پاک است ، در هر سانتی متر مکعب هوا تا چهار هزار یون منفی حضور