najbolje.com
Kaže: nijedan poslodavac neće zaposliti takvu (trudnu) ženu
Kaže “Nijedan poslodavac neće zaposliti takvu ženu – koja se danas zaposlila, a sledećeg dana zatrudnela. Njemu je žena potrebna da radi. Zasnivate radni odnos da biste radili, a…