najbolje.com
Strip > Magnusovi kolaži fantazije nikola dragomirović Dolina terora je Magnusov epitaf koliko i kapitalno delo, poslednja poruka svetu koji je cenio i voleo njegovo tri decenije dugo stvaralašt…