naivisten.dortemarcussen.dk
Tribute og hyldest til …
Så er der to nye indlæg på dortemarcussen.dk med værker af den visonære/intuitive slags Tribute to diversity and variety Hyldest til mangfoldighed og variation