naivisten.dortemarcussen.dk
Finns Verden
Finn som jeg var gift med fra 1977 til 1998 fylder 60 år i dag. Hans søde kæreste Britt giver ham et maleri. Et maleri hun har bestilt hos mig. Finn er dyrlæge og bor i på Aarøsundvej 46 i Hadersle…