naivisten.dortemarcussen.dk
DM
Dorte Marcussen Født den 29. april 1955 i Kolding. Opvokset i Aalborg. Børnehaven “Tusindfryd”. Stolpedalskolen 1 klasse til 2 real. Matematisk-fysisk student fra Aalbo…