naivisten.dortemarcussen.dk
Prospekter
Prospekt (latin prospéctus), betyder egenligt udsigt, men benyttes i kunst som betegnelse på et motiv der giver et vue ovover en by, en bydel, et landskab og lignende. I efteråret 2014 forventer je…