naivisten.dortemarcussen.dk
Volden og Badstuegade
.Volden var et af de billeder, der var med på INSITA 2007 og senere blev sendt rundt i Europa på udstillingen Magic Architeture – og blandt andet blev fremhævet i denne udstillingens “k…