naivisten.dortemarcussen.dk
Skanderborg Slotskirke
Se værket i høj opløsning: