naivisten.dortemarcussen.dk
Rohden Gods
Portrættet af Rohden Gods består af tre malerier. To af malerierne viser hovedbygningen fra henholdvis “forside” og “bagside”, som den så ud i 2010, inden en omfattende reno…