naivisten.dortemarcussen.dk
Kunsten
Se værket i høj opløsning her:dom-kunsten.jpg.