naivisten.dortemarcussen.dk
Aarhus Brandstation
Se billedet i højeste opløsning.