naivisten.dortemarcussen.dk
Landskaber
Landskaberne på værkerne er fri fantasi. Dog ikke mere end det kunne være et eksisterende landskab. Markernes og træernes skiftende mønstre og farver er vigtige. Delværkerne i Tidernes Landskaber h…