naipet.com
Cách Phòng Trị Bệnh Cầu Trùng Ở Gà Đông Tảo
Bệnh cầu trùng ở gà đông tảo tương đối phổ biến, mỗi loại cầu trùng gây bệnh lại có những dấu hiệu riêng. Hãy cùng tìm hiểu bệnh cầu trùng ở gà đông tảo ngay sau đây. Bệnh cầu trùng (Coccidiosis avium): Là bệnh phổ biến gây thiệt hại cho các đàn gà Đông TảoRead More