nadin4eblog.com
Results of the 8th Russian Shinkyokushin Championship in the absolute category - nadin4eblog
Mens 1. Nazar Nasirov 2. Evgeny Otopkov 3. Artem Semenov 4. Maxim Smolyakov 5. Sergey Kuryagin 6. Araslan Jafarov 7. Evgeny Mikhailov 8. Vyacheslav Solovyov Womens 1. Irina Valieva 2. Efrosinya Pavlova 3. Olga Ivanova 4. Ekaterina Fursova Tameshwari 1. Arman Martirosyan 2. Maxim Smolyakov 3. Nazar Nasirov Special prizes For the best technique (men): …