nabimuhammad.info
Allah Membolehkan Umat Muhammad Melakukan Sujud Dihari Kiamat
Dari Abu Rurdah dari ayahnya, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda: “Apabila Allah mengumpulkan makhluk pada hari Qiyamat, maka Allah mengizinkan umat Muhammad un…