na-blogu.pl
Jak dokonać alokacji kosztów projektowych? - Na-Blogu.pl
Podczas realizacji projektów firma generuje koszty zarówno powiązane bezpośrednio z ich realizacją, jak i różne koszty pośrednie. Ich wpływ tak na opłacalność poszczególnych projektów, jak i rentowność całej firmy może być znaczący.